Upamiętnienie rocznicy zakończenia Powstania Warszawskiego
– 30 września