Kontakt

 

Nasz adres

Prywatna Męska Szkoła Podstawowa
im. Cecylii Plater -Zyberkówny
ul. Piękna 24/26, 00-549 Warszawa

tel.: 22 621 52 54

e-mail: sekreteriat@cpz.edu.pl

www.zyberki.pl

Właścicielem i organem prowadzącym placówki oświatowe:

Przedszkole
Szkoły Podstawowe Męskie i Żeńskie
Gimnazjum Męskie i Żeńskie
jest Towarzystwo Oświatowe im. Cecylli Plater – Zyberkówny
00-549 Warszawa, ul. Piękna 24/26
tel. 22 621 52 54
NIP 526-00-20-367

Numer rachunku:

PEKAO S.A. O/Warszawa
22 1240 6175 1111 0000 4566 6036